Om Arkiflora

Arkiflora Trädgård & Design, ett kunskapsföretag

Drivkraften bakom Arkiflora ligger i önskan att dela med sig av sin kunskap och att skapa trädgårdar där både människor och växter trivs. Därför håller Anna-Lena kurser och föredrag förutom att designa trädgårdar och beskära fruktträd. Dessutom har hon givit ut flera böcker.

Självklart är hänsyn till miljön viktigt för oss. Därför finns ekologiskt tänkande med i all rådgivning. Att dessutom anpassa trädgården efter platsens förutsättningar och kundens önskemål bidrar till att kunna skapa en långsiktigt hållbar trädgård.

Arkiflora vänder sig framför allt till privata trädgårdsägare, men även till bostadsrättsföreningar och företag.

Arkiflora samarbetar med flera trädgårdsanläggare, med snickare, belysningsexpert och andra företag och kan därför hjälpa kunden med de kontakter som behövs för att åstadkomma en färdig trädgård.

Kontoret finns i Sollentuna, men vi är verksamma i hela stor-Stockholm.

Anna-Lena Haraldsson – ägare

Hantering av personuppgifter

När du beställer tjänster hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet, för att fullfölja våra åtagande gentemot dig som kund. Arkiflora Trädgård & Design skyddar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR, vilken reglerar hur företag m.fl. får behandla personuppgifter. Du har självklart rätt att se dina personuppgifter som vi har registrerat. Om dessa är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort.  Kontakta oss i så fall via e-post.