Trädgårdsdesign

Trädgårdsdesign innebär att planera och rita trädgårdar och andra utemiljöer. Det kan handla om allt från att göra om en rabatt till att planera för nyanläggning av en hel trädgård. Du väljer om jag ska göra en enkel skiss eller detaljerade ritningar och växtlistor. Genom kunskap och extra omsorg om detaljerna skapar Arkiflora Trädgård & Design en lättskött trädgård för dig.

För mig som trädgårdsdesigner handlar trädgårdsdesign om att kombinera ett tilltalande utseende på trädgården med praktisk funktion, till exempel att det finns plats för bilen, en eller flera uteplatser och att det finns gångar mellan de platser som du använder mest.

Ett tilltalande utseende handlar mycket om vilken känsla man vill ha i trädgården, till exempel en ombonad och rofylld plats eller en öppen solig plats för odling av grönsaker och blommor. Man kan också välja en stil för sin trädgård, till exempel romantisk, minimalistisk, medelhavs- eller Japaninspirerad stil.

För att få en lättskött trädgård gäller det att välja träd och buskar som blir lagom stora för den plats där de ska stå. Om man till exempel väljer ett storvuxet träd i en liten trädgård, kommer hela trädgården att ligga i skugga efter ett antal år. Man kan beskära, men det innebär extra arbete jämfört med att välja ett träd som inte blir så stort.
För alla växter gäller det att välja rätt växt till rätt plats, bland annat beroende på om den trivs i sol eller skugga, torr eller fuktig jord, lera eller sandjord och om den är härdig, d v s tål våra vintrar.

Så här går det till:

  1. Trädgårdsdesign innebär att planera och rita trädgårdar. Trädgårdsdesignen börjar med ett hembesök med rådgivning då vi pratar igenom dina önskemål och behov i lugn och ro utgående från Arkifloras checklista. Vi tittar också på den skalenliga tomtkartan som du har skaffat fram inför mötet. Vi går runt i trädgården och tittar på vad som fungerar bra respektive mindre bra, vilka möjligheter trädgården har och diskuterar idéer och tankar runt hur du vill ha det. 
  2. Efter det inledande mötet får du en offert, baserad på det som kom fram vid hembesöket.
  3. Om du sedan accepterar offerten påbörjar Arkiflora ritningsarbetet. Först gör jag en skiss och stämmer sedan av med dig. I samband med avstämningen tittar vi även på växtbilder.
  4. Därefter färdigställer jag ritningen och eventuellt övriga dokument, beroende på val av ritningstyp och övriga tillval. En revidering av förslaget ingår.

Hembesöket tar 2 timmar och kostar 2200 kr inklusive moms. Max en timmes restid tur och retur ingår, därutöver 500 kr/tim. Priset på trädgårdsdesign beror på vilken typ av ritning och vilka tillval du väljer. Se prislista>>

Enkel trädgårdsritning

Detta är en enklare form av en skalenlig trädgårdsritning där fokus är på former och placering av funktioner. Här kan du se placeringen av häckar och viktiga träd, uteplatser, parkering och gångar med typ av ytmaterial (trä, grus, marksten) mm. Pergola, spaljéer och liknande finns inritat men konstruktionen gör du själv. Inget komplett växtförslag ingår, endast några få karaktärsväxter som passar för stilen som ni har valt.
Denna ritningstyp passar för dig med god kunskap om växter, men vill få idéer om utformning i stora drag. Den passar också om du vill anlägga trädgården i etapper och vill fylla på med detaljerna senare.

Planteringsplan, växtlista och material/markbeläggningsförslag eller några andra av nedanstående tillval kan du köpa till separat.

Detaljerad trädgårdsritning

En detaljerad skalenlig trädgårdsritning över trädgårdens former, funktioner och karaktär. Här kan du se placeringen av häckar, träd och andra planteringar. Uteplatser, parkering och gångar med typ av ytmaterial (trä, grus, marksten) finns inritade. Även pergola, spaljéer och liknande finns inritade men konstruktionen gör du själv. Ett detaljerat växtförslag med bilder och text, en planteringplan och en växtlista ingår, samt en kort beskrivning av hela förslaget och tankarna bakom. Ritningen fokuserar på växterna.

Du kan köpa till material/markbeläggningsförslag eller några andra av nedanstående tillval, separat.

Tillval – pris efter offert

Planteringsplan och växtlista: Planteringsplanen visar var växterna ska placeras i rabatterna. Den används som underlag antingen du väljer att anlägga och plantera själv eller om du anlitar en anläggningsfirma. Växtlistan innehåller växternas namn på svenska och latin, antal, kvalitet och planteringsavstånd. Listan används både vid inköp och vid plantering.(Detta ingår i Detaljerad trädgårdsritning.)

Material/markbeläggningsförslag: T ex mönsterläggning av stenytor och val av stenprodukter.

Belysningsplan: Förslag på hur trädgården kan ljussättas.

Konstruktioner: t ex pergola, spaljéer, murar, altaner och terrasser i form av skisser, bilder eller ritningar.

Anläggningsanvisning: Innehållet beror på det aktuella projektet och kan avse lämplig jord eller jordförbättring, eller särskilt att tänkta på vid till exempel anläggning av gångar eller murar, men även för att trädgården ska bli lättskött.

Planterings- och skötselanvisning: Detta är en beskrivning av vad man speciellt bör tänka på vid planteringen och en skötselkalender speciellt anpassade till de växter som ingår i förslaget.

Perspektivskiss: Perspektivskisser kan göra det enklare för dig att föreställa sig hur det färdiga resultatet kommer att se ut, jämfört med att bara titta på en ritning.

Illustrationsplan: En färglagd illustrationsritning som ger dig en helhetsbild av den färdiga trädgården.

Prislista:

Hembesök med rådgivning tar 2 timmar och kostar 2200 kr. Max en timmes restid tur och retur ingår, därutöver debiteras restidsersättning på 500 kr/tim.

Enkel trädgårdsritning: 11 500 kr

Detaljerad trädgårdsritning: 15 500 kr

Tillval: Enligt offert.

Priserna för båda typerna av ritningar baseras på en befintlig trädgård upp till 1500 kvm utan några större höjdskillnader. Samtliga priser är inklusive moms.