Trädbeskärning

Med rätt beskärning blir fruktträden friskare och mer välformade.

Nästan alla kan beskära fruktträd, men med rätt beskärning blir fruktträden friskare och mer välformade. Ett skäl till beskärning är maximal skörd, men fruktträd kan även ha många andra funktioner, som till exempel insynsskydd, klätterträd samt för biologisk mångfald. Dessutom är gamla fruktträd kulturbärare och därför behöver du behandla dem med kunskap.

Med rätt beskärning blir fruktträden friskare

Många beskär sina fruktträd alldeles för hårt. Då växer det ut en massa vattenskott. Detta är trädets panikåtgärd för att återfå en del av sin bladmassa. Om man fortsätter att beskära hårt år efter år, kan trädets livslängd bli kortare. Om man inte beskär alls åren efter att träden fått en massa vattenskott, växer grenarna alldeles för tätt.
Uppbyggnadsbeskärning av unga fruktträd är också viktig, framför allt för att få stabila huvudgrenar som tål vikten av frukt.

Att beskära rätt kräver kunskap. Du kan läsa om Grönt Kort i fruktträdsbeskärning hos Riksförbundet Svensk Trädgård.>>
Övriga kvalifikationer framgår av fliken Om Arkiflora>>

Vi beskar alla fruktträd under JAS-perioden (juli, augusti, september), utom äppel- och päronträd, vilka vi även beskar under vårvintern. Vi har nu slutat beskära fruktträd.

Trädbeskärning kostade 720 kr/tim inklusive moms.  Om du hade rätt till RUT-avdrag blev det 360 kr/tim.  Läs mer om villkoren>>  Restid debiterades med 500 kr/tim.