Trädbeskärning

Med rätt trädbeskärning blir fruktträden friskare och mer välformade. Ett skäl till beskärning är maximal skörd, men fruktträd kan även ha många andra funktioner, som insynsskydd, klätterträd samt för biologisk mångfald.  Gamla fruktträd är kulturbärare och behöver behandlas med kunskap.

Många fruktträd beskärs alldeles för hårt. Då bildas det en massa vattenskott. Detta är trädets panikåtgärd för att återfå en del av sin bladmassa. Om man fortsätter att beskära hårt år efter år, kan trädets livslängd förkortas. Om man inte beskär alls åren efter att träden fått en massa vattenskott, växer grenarna alldeles för tätt.
Uppbyggnadsbeskärning av unga fruktträd är också viktig, framför allt för att få stabila huvudgrenar som tål vikten av frukt.
Jag kan hjälpa dig att “få ordning” på träden. Från och med 2018 åtar sig Arkiflora enbart mindre träd, max 3 meter höga.

Alla fruktträd kan beskäras under JAS-perioden (juli, augusti, september), men äppel- och päronträd även under vårvintern.

Trädbeskärning kostar 700 kr/tim inklusive moms.  Om du har rätt till RUT-avdrag blir det 350 kr/tim.  Läs mer om villkoren>>  Restid debiteras med 500 kr/tim.

Kommentarer inaktiverade.