Trädbeskärning

Med rätt beskärning blir fruktträden friskare och mer välformade.

Nästan alla kan beskära fruktträd, men med rätt beskärning blir fruktträden friskare och mer välformade. Ett skäl till beskärning är maximal skörd, men fruktträd kan även ha många andra funktioner, som till exempel insynsskydd, klätterträd samt för biologisk mångfald. Dessutom är gamla fruktträd kulturbärare och därför behöver du behandla dem med kunskap.

Med rätt beskärning blir fruktträden friskare

Många beskär sina fruktträd alldeles för hårt. Då växer det ut en massa vattenskott. Detta är trädets panikåtgärd för att återfå en del av sin bladmassa. Om man fortsätter att beskära hårt år efter år, kan trädets livslängd bli kortare. Om man inte beskär alls åren efter att träden fått en massa vattenskott, växer grenarna alldeles för tätt.
Uppbyggnadsbeskärning av unga fruktträd är också viktig, framför allt för att få stabila huvudgrenar som tål vikten av frukt.

Att beskära rätt kräver kunskap. Du kan läsa om Grönt Kort i fruktträdsbeskärning hos Riksförbundet Svensk Trädgård.>>
Övriga kvalifikationer framgår av fliken Om Arkiflora>>
Jag kan hjälpa dig att ”få ordning” på träden.

Från och med 2018 åtar sig Arkiflora enbart mindre träd, max 3 meter höga. Vi beskär alla fruktträd under JAS-perioden (juli, augusti, september), utom äppel- och päronträd, vilka vi även beskär under vårvintern.

Arkiflora beskär även magnolia och andra mindre prydnadsträd.

Trädbeskärning kostar 720 kr/tim inklusive moms.  Om du har rätt till RUT-avdrag blir det 360 kr/tim.  Läs mer om villkoren>>  Restid debiteras med 500 kr/tim.